image

Image
Image
image


RiteIce® - StrategierEkonomi

Hittills utförda projekt visar på en besparingspotential av minst 15% eller mer.


Arbetsgång

Vi hjälper er med lösningar vid hantering av befintliga såväl som nya arenakoncept:


      Genomlysning av rådande faciliteter och ekonomi

      Konceptuell design och förslag till besparingsfrämjande åtgärder

      Koordinerar uppdragsgivarens intentioner med underleverantörers
        kvalitetspolicy och leveranssäkerhet

      Upprättande av projekt- och kommunikationsplan

      Driftsättning

      Verifiering och överlämnande


Uppföljning

För att säkerställa att arenan upprätthåller fastställda prestanda erbjuder vi kontinuerlig övervakning med hjälp av sofistikerade algoritmer, Multivariat Statistisk Processtyrning (MSPC) och rapportgenerering av gällande status.

Avvikelser från optimal drift analyseras och värderas via fjärrbevakning.


image

image


En utrotningshotad art


Site Map
image