image

Image
Image
image


Tjänster - KonsultuppdragMobile water


RiteIce® har tillsammans med andra nätverkare en gedigen erfarenhet av konceptlösningar för vinterarenor, vilket är väsentligt för att förstå kundens behov och krav. Vi kan effektivt genomföra större såväl mindre projekt som rör energibefrämjande åtgärder:

       Projektledning

       Certifierad ismakarutbildning, läs vidare..

       Förstudier och utredningar

       6 Sigma (DMAIC) och Lean produktion

       Kartläggning av vinterarenor:
  • Ispist - underlag & vatten
  • Inneklimat - rink & publik
  • Skalet - avskärmning & strålning
  • Energi - realtidsstyrning & uppföljning
       Experimentell försöksplanering och modellering på verkliga data

       MSPC, processtyrning, med rapportgenerator av data (SQL) från givare


image

image

Fingerprint methodsSite Map
image