image

Image
Image
imagePartners - RiteIce Nätverk

RiteIce®, är en paraplyorganisation, ett nätverk med andra aktörer och intressenter som har ett genuint intresse av att genomföra besparingsbefrämjande åtgärder för vinterarenor beträffande investeringar, ombyggnader och energilösningar.
Insjöns Konsult AB
Lanserade begreppet 'RiteIce' och har ett unikt miljö- och energibesparande koncept för vinterarenor. Med helhets-begreppet, RiteIce®, kan uppemot 50% av driftskostnaderna sparas per år. Åtgärderna är klimatfrämjande som rör val utav byggmaterial, fönster, instrålning, kompressorkapacitet, kölmedia, pisten som ska bära isen samt kontinuerlig monitorering av fukt, koldioxid och temperatur.
Research Electronics AB
Research Electronics är ett konsultföretag som kan leverera den elektronik du inte kan finna ute på marknaden. Ofta handlar det om styr- och reglerutrustningar som kräver stor snabbhet och precision eller mätutrustningar för udda tillämpningar.

image

imageMultimetrix
Konsultbolag som är verksam inom mätteknik, multivariat dataanalys, processoptimering och verksamhetsanalys. Företaget erbjuder tjänster som programmering och rapportgenerering, dvs översätta mängder av data till lättförståeliga diagram och tabller.

Proxedra AB
Proxedras mjukvara, DXE, är ett mycket kraftfullt och användarvänligt verktyg för tolkning och beslutsfattande av databaser. Det unika med programvaran är att den utvecklad för de som inte kan hantera olika databas-format som exemplevis Oracle, MySQL, SQL, etc. Olika dataformat kan lätt integreras och resultaten presenteras i deskriptiva bilder med hjälp av kraftfulla projektionsmetoder t.ex. PCA och PLS.