image

Image
Image
image


Pressklipp image

  April 2009 - Några röster från isen

I mitt jobb på kultur- och fritids-kontoret har vi målet att ge bästa möjliga is till låg kostnad som möjligt.

Därför har det känts väldigt positivt att bygga och utveckla en flyttbar anläggning för kemiskt rent vatten.

Under vårt första år har vi använt anläggningen i curlinghallen där vi höjt temperaturen med 4-5 grader, resultatet har varit väldigt positivt med snabbare och mer curlande is, dessutom har isen varit mer lättskött på grund av hårdheten.

Eftersom vi ej har flödat isen sedan uppspolningen i september har anläggningen använts i Skyttis hockeyhall där vi lagt detta vatten ovanpå vanlig grundis och blandat avhärdat (4µS/cm) och vanligt vatten (180 µS/cm) till ca 60 µS/cm, vilket inneburit att vi har kunnat höja börvärdet med 2-3 grader beroende på verksamheten i hallen.
Dessutom använde vi detta vatten i både hall A och B arenan vid Curling EM. Där spelarna var mycket nöjda med isförhållandena.

Jag ser det som en enorm positiv utvecklingsmöjlig-het att använda detta vatten både i curling- och hockeyhallar. Vi kan se en tydligt minskad energi-åtgång och mindre diftstimmar på kylmaskiner, bättre synbarhet på isreklam, mindre snö vid hyvling och inte minst bättre isar.
Dessutom är isar med detta vatten mindre känsliga för temperaturhöjningar i hallarna beroende på att värmen leds bättre i avhärdat vatten.

Vårt försök har pågått hela säsongen 2008-2009 och vi kommer nu att göra tester med kemiskt rent vatten i ishall för att se vilka temperaturer vi skall kunna använda.

Janne Zetterlund, ÖrnsköldsvikVi har nu provat RiteIce under 3 veckor.

Vi spolade RiteIce på den 'gamla' isen.

Tidigare har vi haft 5 grader, men vi har nu kunnat köra på med knappa 4 grader och det fungerar bra trots den gamla isen och korta testperioden. Många tycker det blir mindre snöbildning, isen blir mer elastistisk och pucken glider snabbare.

Vi spolar isen på kvällen som vanligt och på morgonen är isen fin och glatt som den inte var tidigare.


Conny Larsson, Borlängeimage