image

Image
Image
image


en ny istid

Vårt koncept, RiteIce®, är genomtänkt filosofi att förse privata kommunalt & drivna arenor med genomtänkta lösningar som tar hänsyn till både ekonomi och miljö.

Vi skapar en obruten och intergrerad kvalitetskedja från grundkoncept till högpresterande arena i fråga om spelar- och publikupplevelse, sponsorutbyte, energianvändning och tillgänglighet.

RiteIce® utnyttjar de senaste rönen inom Design of Quality (DoQ), Process Analytisk Teknologi (PAT) och Lean Six Sigma verktyg för att optimera driften i fastigheten.

image

image

IstapparSite Map
image