image

Image
Image
image


Energisnål is - RiteIce® konceptlösning


Högre brinetemperatur, lägre energiförbrukning

Detta är praktiskt verifierat i te.x. Solllefteå ishall, efter 5 års drift med avjoniserat vatten. I normalfallet kan man höja temperaturen med ca 2 grader.

Teoretiskt beror det på att man vid låg salthalt i isen minskar fryspunktsnedsättningen och upprätthåller vattnets 'vätebindningar' mellan vattenmolekylerna.

Vidare minskar påfrysningen av fukt (energiupptag) från omgivningen då salthalten på isytan är låg.

Vid varje grads höjning av brinetemperaturen sparas ca 4-5% av elräkningen till kompressorerna. Utöver detta behöver avfuktarna inte vara i drift lika omfattande som annars, vilket även detta ger en energibesparing.Minskat slitage på ismaskinens skärstål

Eftersom det inte bildas saltkristaller på isytan, slits skärstålen på ismaskinen mindre.


Snabbare frysning

Det avjoniserade vattnet fryser snabbare efter omspolning.
Högre 'transparans' genom isskiktet

Eftersom avjoniserat pH-neutralt vatten löser klart mindre luft än kranvatten, blir isen mer genomskinlig, vilket gör att linjer syns tydligare.


Bättre glid och åkegenskaper

En salt och mineralfattig isyta ger mindre slitage på skridskobanan och även lägre friktion (bättre glid).


Mindre 'snöbildning'

Genom att isen får lägre struktur då salter och andra föroreningar reducerats, bildas mindre störande snö under match.

image