image

Image
Image
image


RiteIce® - InformationVision & Mission

Att ta förse marknaden med energieffektiva system för produktion av is i sporthallar. Vårt koncept, RiteIce®, är genomtänkt filosofi att förse privata såväl kommunalt drivna arenor med genomtänkta lösningar som tar hänsyn till både ekonomi och miljö.


Erfarenhet

Vi har över fem års dokumenterad erfarenhet av konceptlösningar för vintersportarenor.


Kompetens

Vår kompetens sträcker sig över discipliner som rådgivning, design, verifiering, mätteknik, praktisk utbildning och optimering samt mentorskap för ungdomar.


Kontor

Vi finns representerade i Sverige med lokalkontor i Dalarna, Medelpad och Uppland.

image

image

Save moneySite Map
image