image

Image
Image


Lägre temperatur & bättre is


RiteIce® lanserar

en ny istid

med fokusering på vintersportarenor
& smarta klimatlösningar!


  • Riteice® certifiering
  • Arenakompetens & Driftskoncept
  • Akademi & Entreprenörskap
  • Coachning & Mentorskap
Läs mer om RiteIce och våra Strategier
Svenska Ishockeyförbundet Svenska Curlingförbundet


Ispist
Underlag & Vatten

Skapar optimala isförhållanden genom att underröja underlagets geotermiska påverkan på pisten.

Pistens ytskikt utformas för att skapa god förankring av isskiktet.

Isskiktet byggs upp av normaliserat och certifierat vatten.
Läs mer
Inneklimat
Rink & Publik

Rinkens klimat upprätthålls av en luftkvalitet som står i jämvikt med isytan.

Publikområdet skall hålla god komfort.
Skalet
Avskärmning & Strålning

Skalet på arenan är optimerat med avseende på lågt energiutbyte med pist och omgivning.
Energi
Realtidsstyrning & Uppföljning

Mönsterigenkänning av olika driftscenarier för optimal ekonomi. Här används beprövad och sofistikerad teknik från processindustrin.